Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username/Email:
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 88
» Latest member: Tasmin
» Forum threads: 60
» Forum posts: 155

Full Statistics

Latest Threads
Best Multi Coin Website I...
Forum: OFF TOPIC
Last Post: Noway
08-09-2018, 09:51 AM
» Replies: 0
» Views: 36
Largest and a professiona...
Forum: OFF TOPIC
Last Post: bulksocks
07-10-2018, 12:29 PM
» Replies: 0
» Views: 125
Общие вопросы
Forum: Russian
Last Post: truetotoo
04-17-2018, 02:36 PM
» Replies: 4
» Views: 1,369
Vote Needlecoin for New E...
Forum: NeedleCoins Discussion
Last Post: Daglo99
03-27-2018, 10:43 AM
» Replies: 0
» Views: 727
New be help
Forum: NEEDle Help?
Last Post: Daglo99
03-27-2018, 09:25 AM
» Replies: 1
» Views: 605
coinmarketcap
Forum: NeedleCoins Discussion
Last Post: Daglo99
03-24-2018, 12:27 PM
» Replies: 1
» Views: 479
best share broker
Forum: Scam segnalation
Last Post: cashboxcapital
03-08-2018, 07:07 AM
» Replies: 0
» Views: 346
Is Needlecoin better than...
Forum: NeedleCoins Discussion
Last Post: alex123
03-06-2018, 05:53 PM
» Replies: 4
» Views: 1,337
Newbie here
Forum: OFF TOPIC
Last Post: faisal83
02-22-2018, 09:02 PM
» Replies: 5
» Views: 1,006
new here
Forum: Beginners area
Last Post: faisal83
02-22-2018, 08:59 PM
» Replies: 2
» Views: 725

 
  Import PaperWallet
Posted by: f3de81 - 12-05-2017, 10:43 PM - Forum: How To Collection. - Replies (3)

Import PAPERWALLET

To be able to import a paper wallet into the NeedleCoin client, we first need to have the private key in WIF format (wallet import format).
If we have generated the wallet from https://paperwallet.needlecoin.org/ we can find the key we need here

[Image: wallet_da_importare.png]

If we have generated a Vanity address to find the WIF we must find this line in the vanitygen output

[Image: vanity_output.png]

Now that we have what we need, we open the NeedleConin wallet, and if encrypted let's unlock it by entering the password then open the console by clicking on the HELP tab -> DEBUG WINDOW

[Image: debug.png]

Then click on the tab CONSOLE 


[Image: console_click.png]


At this point we import the private key with the command 'importprivkey "INSERT OUR KEY"' (without the quotation marks) and let's send

[Image: importa_console.png]

At this point we wait a while for the wallet to perform a rescan of the new address

NB. it may take some time and the wallet may not respond in the meantime, let it work and be patient
We will understand that the import will be terminated when the console will be available again

[Image: import_end.png]

NB. Note the time frame that was required in this case-

At this point, restart the wallet and verify that everything has been successful verifying that our address is on the recive adress list

[Image: verifica.png]

End!!!

Print this item

  Importare PaperWallet
Posted by: f3de81 - 12-05-2017, 07:48 PM - Forum: Guide - Replies (2)

Importare PAPERWALLET
 
Per poter importare un paper wallet nel client NeedleCoin dobbiamo innanzitutto essere in possesso dell chiave privata in formato WIF (wallet import format).
Se abbiamo generato il portafoglio da https://paperwallet.needlecoin.org/ possiamo trovare la chiave di cui abbiamo bisogno qui

[Image: wallet_da_importare.png]

Se invece abbiamo generato un Vanity address per individuare il WIF dobbiamo trovare questa riga nell’output del vanitygen

[Image: vanity_output.png]

Ora che abbiamo quello che ci serve apriamo il wallet NeedleConin, e se criptato sblocchiamolo inserendo la password quindi apriamo la console cliccando sulla tab HELP->DEBUG WINDOW

[Image: debug.png]

Quindi click sul tab [b]CONSOLE[/b]

[b][Image: console_click.png][/b]

A questo punto importiamo la chiave privata con il comando “importprivkey [b]INSERIAMO LA NOSTRA CHIAVE” (senza le virgolette) e diamo invio[/b]

[Image: importa_console.png]

A questo punto aspettiamo un po affinche il wallet possa effettuare un rescan del nuovo indirizzo

NB. potrebbe volerci un po di tempo e il wallet potrebbe non rispondere nel frattempo, lasciamolo lavorare e pazientiamo
Capiremo che l’importazione sarà terminata quando la console tornerà disponibile

[Image: import_end.png]

[b]NB. Notate il lasso di tempo che è stato necessario inquesto caso-

A questo punto riavviamo il wallet e verifichiamo che tutto sia andato a buon fine verificando che il nostro address risulti tra quelli di ricezione[/b]


[Image: verifica.png]

Fine!!!

Print this item

Video KHAI THÁC MỎ NGÀY CÀNG TĂNG
Posted by: vincentnguyen - 11-25-2017, 07:43 AM - Forum: Khai thác mỏ: - No Replies

KHAI THÁC MỎ NGAY BÂY GIỜ

[Image: attachment.php?aid=5]

Tốc độ khai thác mỏ ngày càng tăng, chạm mức 1684,04 Ghz/s. Độ khó tăng lên 60.382. Điều này chứng tỏ sự thu hút và tiềm năng của NDC
Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ đưa ra rất nhiều các chiến lược kế tiếp nhằm thúc đẩy nâng cao giá trị NDC như:
- Sự cải tiến về ví, chúng tôi sẽ thiết lập thêm ví trên Android
- Chúng tôi sẽ niêm yết trên một vài sàn mới, cũng như có các chiến lược kích cầu cộng đồng trader
- Thêm nhiều các ứng dụng công nghệ trong hệ sinh thái thanh khoản NDC
- Đưa vào triển khai dự án khai thác đám mây các đồng coin khác nhau, tạo nên một nguồn lợi nhuận vững chắc thông qua công nghệ của NDC
Hãy tiếp tục tin tưởng và đón chờ những phát triển sắp tới của chúng tôi

Print this item

  How to make a vanity address
Posted by: Elettriko - 11-21-2017, 12:03 PM - Forum: How To Collection. - Replies (3)

hi to all!!!
this little tutorial is for generate nice NDC address.
0) download vanitygen  https://github.com/downloads/samr7/vanit...22-win.zip

1) extract the archive
2) click on start and write cmd and then press enter (dos prompt will open)


[Image: 2cnfjq.png]3) ok now drag and drop vanitygen64.exe on prompt then press space and write --help (this show you all commands)


[Image: 31440if.png]
4) ok press up arrow for last command delete --h and now write -iX53 Ntest and press enter

[Image: wl5bvp.png]

[Image: 21eattg.png]

The first letter must be N if you want to generate case sensitive address drop -i option and write -X53

Print this item

Smile WoW mining
Posted by: faisal83 - 11-17-2017, 05:53 PM - Forum: Mining - Replies (2)

NDC mining increase day by day. New minor enter in mining of NDC, Today NetHashrate on NDC official mining pool touch the level of 1684.04 Gh/s. and difficulty goes above 60k. This is a proof of trust on Needlecoin (NDC).  AngelAttached Files Thumbnail(s)
   
Print this item

  NDC - X11: TÌM HIỂU VỀ THUẬN TOÁN X11
Posted by: vincentnguyen - 11-13-2017, 10:35 AM - Forum: Khai thác mỏ: - No Replies

[Image: ?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FpF4GEz0.j..._SwX0oO5vQ]

Khái quát:
X11 là một thuật toán băm được sử dụng rộng rãi bởi người đứng đầu trong phát triển các đồng coin điển hình là Dash. Thuật toán băm chuỗi của X11 sử dụng một chuỗi mười một thuật toán băm cho Proof-of-work. Điều này được thiết kế để tăng mức phân quyền của đồng tiền bằng cách làm cho ASIC khó phát triển. Cộng đồng mật mã đã chứng kiến sự gia tăng mức độ tập trung trong Bitcoin do các Bitrix ASIC đã được triển khai và các đồng coin X11 đang cố gắng để tránh điều đó. Một lợi ích khác của thuật toán X11 là GPU đòi hỏi ít nhất khoảng 30% lượng điện năng và chạy mát hơn 30-50% so với thuật toán khác.

Sự riêng tư:
Giữa những giao dịch của bạn trở nên bảo mật tuyệt đối, không ai biết bạn là ai hay các giao dịch mà bạn thực hiện với người khác. Chỉ duy nhất bạn có thể kiểm tra các thông tin tài chính, giao dịch của chính bạn.

Bảo mật:
Mã hóa tiên tiến hơn và một giao thức không tín nhiệm đối với an ninh hoàn chỉnh  trong thanh toán của bạn và quá trình ẩn danh.

Giao dịch toàn cầu: 
Bạn có thể gửi tiền bất cứ nơi nào trên thế giới với chi phí vô cùng thấp và tốc độ tương tự như khi bạn đang gửi tiền cửa sau!

Phí giao dịch rất thấp:
Hầu hết các giao dịch chỉ có giá một vài xu để gửi, rẻ hơn đáng kể so với các dịch vụ như Western Union, PayPal, hoặc Moneygram.

Print this item

Photo 100.000 NDC CHO 1000 NGƯỜI BỎ PHIẾU ĐẦU TIÊN
Posted by: vincentnguyen - 11-13-2017, 10:10 AM - Forum: Thông báo, tin tức Needle Coin: - No Replies

Đăng ký tại đây: mercatox.com

[Image: signupmercatox1-768x332.jpg]

MERCATOX sẽ gửi vào email của bạn một đường link xác nhận, bạn hãy đăng nhập vào và đặt cọc vào sàn một khoản tiền, sau đó sẽ mở ra cho bạn cổng bỏ phiếu miễn phí

Đặt cọc nhỏ nhất: 0.0001 BTC hoặc 100 DOGE ( Số tiền này không phải để bỏ phiếu, mà bạn có thể giao dịch mua bán trên sàn ) 

[Image: depositmercatox-768x304.jpg]

Chờ xác nhận, tiếp đến bạn có thể bỏ phiếu miễn phí tại đây: https://mercatox.com/coins/list?name=ndc

Sau khi bạn đã bỏ phiếu, hãy gửi cho chúng tôi ảnh chụp màn hình, đã hiện biểu tượng LIKE như ví dụ dưới đây, vào email needle@needlecoin.org và gửi cho chúng tôi ví NDC của bạn

[Image: howvote1-768x338.jpg]

Sau khi kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn 100 NDC

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI DỰ ÁN CỦA NEEDLE

Print this item

  NDC - X11 - CÁC BỂ BƠI KHAI THÁC
Posted by: vincentnguyen - 11-13-2017, 04:30 AM - Forum: Khai thác mỏ: - No Replies

[Image: mining.jpg]

Bể bơi 1: ndc.bitember.com
Bể bơi 2: https://dev.flap-pool.world
Bể bơi 3: https://cryptohub.online/pools/
Bể bơi 4: https://blocksuckernation.com/
Bể bơi 5: http://nicepool.me/

Bạn có thể nhận thêm NDC bằng cách giữ tiền xu trong ví của bạn và được chi trả trong 30 ngày làm việc

Print this item

  DỰ ÁN NEEDLE - X11 - CÁCH VẬN HÀNH CÁC MÃ HÓA TIỀN KỸ THUẬT SỐ
Posted by: vincentnguyen - 11-13-2017, 04:19 AM - Forum: Thông báo, tin tức Needle Coin: - No Replies

[Image: ?u=https%3A%2F%2Fneedlecoin.org%2Fwp-con...t32BmJXp1Q]

Dự án Needle được thiết lập để tự tài trợ cho chính nó, để có một cơ sở vững chắc, chúng tôi tập trung vào việc tạo ra một cộng đồng những người hỗ trợ vào dự án và những người sử dụng đồng tiền của chúng tôi trong giai đoạn đầu phát triển. Ngoài việc tập trung vào đặc điểm về kỹ thuật và các đặc điểm riêng của đồng tiền, dự án còn hướng đến việc truyền bá và giải thích cách sử dụng và vận hành các mã hóa tiền kỹ thuật số để tiếp cận tới những người lần đầu tiên sử dụng trên thế giới.

Dữ liệu kỹ thuật
Tên: NeedleCoin
Ký hiệu: NDC
Tổng số Coin: 120,000,000
Thuật toán khai thác: X11
Độ khó của thuật toán nhắm lại mục tiêu (Retargeting Algorithm): Đơn giản
Thời gian giữa các khối (giây): 180
Hình thức thưởng khối: Đơn giản
Phần thưởng khối: 100
Tỉ lệ giảm phần thưởng khối: 500,000
Hỗn hợp: PoW/PoS
Lãi % hàng năm: 5%
Thời gian cổ phần tối thiểu (ngày): 30
Thời gian cổ phần tối đa (ngày): 90
Kích thước khối tối đa: 1MB

Chức năng Ghi nhận cổ phần (Proof of Stake) được thiết kế để hạn chế sự tấn công vào hệ thống mạng, do đó cung cấp một hệ thống bảo mật mức độ cao hơn và ổn định hơn cho thị trường, vì thế các nhà đầu tư có thể chuyển sang đầu tư vào ví và tiếp tục kiếm được những khoản lợi nhuận lớn hơn là việc mua đồng coin.

Chi phí ban đầu
Để thực hiện dự án tự tài trợ, đồng coin đã được chuẩn bị trước với tổng 20,000,000 NDC. Dưới đây bạn sẽ thấy cách chúng tôi chi trả và phân bổ cho dự án. Chúng tôi có một cái tên minh bạch, có ví riêng và một khoản dành riêng cho các chi phí, luôn luôn hiển thị trên cổng khai thác chính thức và được đánh dấu lại bằng những nhãn hiệu thích hợp.
5,000,000  Cho nhóm phát triển
1,500,000  Tặng thưởng
1,000,000  Các chiến dịch
1,000,000  Sàn giao dịch
1,000,000  Chợ thương mại/ Ký quỹ
1,000,000  Khai thác đám mây
1,500,000  Quỹ từ thiện
3,000,000  Cổ đông tích cực
2,500,000  Dự án tương lai
1,500,000 Dự trữ
500,000  Cấu trúc ban đầu (nút đầu tiên, hồ khai thác, khối khai thác, trang web và hơn nữa…)
500,000 Đã bán để ICO

Chiến dịch
Để phát triển NeedleCoin, rất nhiều chiến dịch khác nhau sẽ được thiết lập liên quan đến việc sử dụng và lan tỏa của đồng coin, việc khen thưởng cho những người dùng NDC cũng được trích từ quỹ này. Chúng tôi sẽ công bố những chiến dịch trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau và tất nhiên là có trên trang web GetNeedlecoin

Tặng thưởng
Mục tiêu của dự án này là nhằm phát triển một cộng đồng vững chắc, vì thế chúng tôi khuyến khích người dùng sáng tạo để đóng góp, đó là lý do chúng tôi dành riêng khoản quỹ tặng thưởng này.

Sàn giao dịch
Để các hiệp định thương mại được thuận tiện với các công ty và với việc giao dịch giữa các đồng tiền kỹ thuật số khác nhau, chúng tôi đã đưa vấn đề lập Sàn giao dịch vào dự án. Ngoài giao diện trang web cổ điển sẽ có phần để khách hàng có thể dễ dàng tải về để đáp ứng cho hầu hết những khách hàng có tiêu chí cao. Hơn nữa, việc lập sàn giao dịch sẽ là bước khởi động để kết nối các thẻ tín dụng một cách mật thiết với đồng tiền của chúng tôi. Ngoài các chức năng thông dụng, chúng tôi sẽ triển khai các hệ thống thanh toán thông minh liên kết trực tiếp tới sàn giao dịch của chúng tôi.

Chợ thương mại/Ký quỹ
Để có được một đồng tiền ổn định, việc giao dịch cần phải được liên kết với nền kinh tế thực, vì vậy dự án này lập ra một chợ ảo, giống hình thức của Ebay với phí thấp để cạnh tranh và khuyến khích cho người bán. Hơn nữa, để tránh gian lận, chúng tôi sẽ có dịch vụ kỹ quỹ trong trường hợp cộng đồng có những vấn đề thì sẽ được giải quyết bằng hệ thống bình chọn.

Khai thác đám mây
Như mọi người biết, máy khai thác thực sự hiệu quả rất đắt đỏ, và chi phí về năng lượng cho khai thác máy thực ở một số nơi gần như là không thể chi trả được. Chính vì lý do đó, một trong những mục tiêu của chúng tôi là mua máy đào dòng Asic và tạo ra một trung tâm dữ liệu nơi mà chi phí về năng lương rẻ hơn để cắt giảm chi phí, chúng tôi cũng sẽ kích hoạt một dịch vụ phí lưu trữ hàng tháng cho những người đã có máy và sống ở nơi có chi phí quá cao. Mục đích đó nhằm cung cấp cho mọi người đều có cơ hội khai thác với lợi nhuận tối đa và hỗ trợ công nghệ Blockchain.

Quỹ từ thiện
Dự án Needle dành ra một quỹ cho các chiến dịch từ thiện, hoặc cộng tác với các hiệp hội từ thiện, và với việc sử dụng công nghệ Blockchain chúng tôi sẽ gây quỹ cho các mục đích từ thiện trong sự minh bạch về tiền.

Cổ đông tích cực
Thông thường, những ý tưởng hay sẽ không thể phát triển khi thiếu ngân quỹ. Dự án Needle muốn giành cho tất cả mọi người cơ hội để thể hiện được hết tài năng của họ, phát triển hệ thống cổ đông ngoài hình thức góp quỹ theo kiểu truyền thống. Các dự án tốt nhất sẽ có khả năng được chính dự án Needle Coin tài trợ. Theo cách này những ý tưởng mới sẽ được liên kết với đồng tiền và trên hết tất cả những ý tưởng không nên bị ràng buộc vào thế giới tiền kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ luôn có những sản phẩm sáng tạo trong thị trường, và chúng tôi sẽ tạo ra một nền kinh tế mới.

Dự án tương lai
Là một dự án mở rộng, luôn mở cửa cho những dự án mới và những ý tưởng mới, quỹ này có thể giúp chúng ta tự tài trợ cho các dự án khả thi trong tương lai.

Cấu trúc ban đầu
Quỹ ban đầu này được chia cho những người tham gia tích cực vào sự phát triển của dự án. Ví dụ: Hồ khai thác, Khối khai thác, ví, vv…

Dự trữ
Mục tiêu là tạo ra một loại tiền an toàn và ổn định, vì thế chúng tôi dự liệu một phần quỹ ban đầu để “ Dự trữ khả năng thanh khoản”, từ đó, khi cộng đồng chấp nhận, chúng tôi sẽ rút ra cho sự lưu thông của NDC được tiến xa hơn trong trường hợp có nhu cầu “thượng cấp” của NDC trên thị trường. Khi trường hợp này xảy ra, BTC được bán sẽ được sử dụng cho các Tool (công cụ) của NDC, những quyết định rõ ràng sẽ được đưa ra một cách dân chủ thông qua toàn thể cộng đồng bằng hình thức bỏ phiếu.

Print this item

Photo DỰ ÁN NEEDLE - X11 - CÁCH VẬN HÀNH CÁC MÃ HÓA TIỀN KỸ THUẬT SỐ
Posted by: vincentnguyen - 11-11-2017, 02:21 PM - Forum: Vietnamese - No Replies

[Image: Needlecoin-roadmap.jpg]

Dự án Needle được thiết lập để tự tài trợ cho chính nó, để có một cơ sở vững chắc, chúng tôi tập trung vào việc tạo ra một cộng đồng những người hỗ trợ vào dự án và những người sử dụng đồng tiền của chúng tôi trong giai đoạn đầu phát triển. Ngoài việc tập trung vào đặc điểm về kỹ thuật và các đặc điểm riêng của đồng tiền, dự án còn hướng đến việc truyền bá và giải thích cách sử dụng và vận hành các mã hóa tiền kỹ thuật số để tiếp cận tới những người lần đầu tiên sử dụng trên thế giới.

Dữ liệu kỹ thuật
Tên: NeedleCoin
Ký hiệu: NDC
Tổng số Coin: 120,000,000
Thuật toán khai thác: X11
Độ khó của thuật toán nhắm lại mục tiêu (Retargeting Algorithm): Đơn giản
Thời gian giữa các khối (giây): 180
Hình thức thưởng khối: Đơn giản
Phần thưởng khối: 100
Tỉ lệ giảm phần thưởng khối: 500,000
Hỗn hợp: PoW/PoS
Lãi % hàng năm: 5%
Thời gian cổ phần tối thiểu (ngày): 30
Thời gian cổ phần tối đa (ngày): 90
Kích thước khối tối đa: 1MB

Chức năng Ghi nhận cổ phần (Proof of Stake) được thiết kế để hạn chế sự tấn công vào hệ thống mạng, do đó cung cấp một hệ thống bảo mật mức độ cao hơn và ổn định hơn cho thị trường, vì thế các nhà đầu tư có thể chuyển sang đầu tư vào ví và tiếp tục kiếm được những khoản lợi nhuận lớn hơn là việc mua đồng coin.

Chi phí ban đầu
Để thực hiện dự án tự tài trợ, đồng coin đã được chuẩn bị trước với tổng 20,000,000 NDC. Dưới đây bạn sẽ thấy cách chúng tôi chi trả và phân bổ cho dự án. Chúng tôi có một cái tên minh bạch, có ví riêng và một khoản dành riêng cho các chi phí, luôn luôn hiển thị trên cổng khai thác chính thức và được đánh dấu lại bằng những nhãn hiệu thích hợp.
5,000,000  Cho nhóm phát triển
1,500,000  Tặng thưởng
1,000,000  Các chiến dịch
1,000,000  Sàn giao dịch
1,000,000  Chợ thương mại/ Ký quỹ
1,000,000  Khai thác đám mây
1,500,000  Quỹ từ thiện
3,000,000  Cổ đông tích cực
2,500,000  Dự án tương lai
1,500,000 Dự trữ
500,000  Cấu trúc ban đầu (nút đầu tiên, hồ khai thác, khối khai thác, trang web và hơn nữa…)
500,000 Đã bán để ICO

Chiến dịch
Để phát triển NeedleCoin, rất nhiều chiến dịch khác nhau sẽ được thiết lập liên quan đến việc sử dụng và lan tỏa của đồng coin, việc khen thưởng cho những người dùng NDC cũng được trích từ quỹ này. Chúng tôi sẽ công bố những chiến dịch trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau và tất nhiên là có trên trang web GetNeedlecoin

Tặng thưởng
Mục tiêu của dự án này là nhằm phát triển một cộng đồng vững chắc, vì thế chúng tôi khuyến khích người dùng sáng tạo để đóng góp, đó là lý do chúng tôi dành riêng khoản quỹ tặng thưởng này.

Sàn giao dịch
Để các hiệp định thương mại được thuận tiện với các công ty và với việc giao dịch giữa các đồng tiền kỹ thuật số khác nhau, chúng tôi đã đưa vấn đề lập Sàn giao dịch vào dự án. Ngoài giao diện trang web cổ điển sẽ có phần để khách hàng có thể dễ dàng tải về để đáp ứng cho hầu hết những khách hàng có tiêu chí cao. Hơn nữa, việc lập sàn giao dịch sẽ là bước khởi động để kết nối các thẻ tín dụng một cách mật thiết với đồng tiền của chúng tôi. Ngoài các chức năng thông dụng, chúng tôi sẽ triển khai các hệ thống thanh toán thông minh liên kết trực tiếp tới sàn giao dịch của chúng tôi.

Chợ thương mại/Ký quỹ
Để có được một đồng tiền ổn định, việc giao dịch cần phải được liên kết với nền kinh tế thực, vì vậy dự án này lập ra một chợ ảo, giống hình thức của Ebay với phí thấp để cạnh tranh và khuyến khích cho người bán. Hơn nữa, để tránh gian lận, chúng tôi sẽ có dịch vụ kỹ quỹ trong trường hợp cộng đồng có những vấn đề thì sẽ được giải quyết bằng hệ thống bình chọn.

Khai thác đám mây
Như mọi người biết, máy khai thác thực sự hiệu quả rất đắt đỏ, và chi phí về năng lượng cho khai thác máy thực ở một số nơi gần như là không thể chi trả được. Chính vì lý do đó, một trong những mục tiêu của chúng tôi là mua máy đào dòng Asic và tạo ra một trung tâm dữ liệu nơi mà chi phí về năng lương rẻ hơn để cắt giảm chi phí, chúng tôi cũng sẽ kích hoạt một dịch vụ phí lưu trữ hàng tháng cho những người đã có máy và sống ở nơi có chi phí quá cao. Mục đích đó nhằm cung cấp cho mọi người đều có cơ hội khai thác với lợi nhuận tối đa và hỗ trợ công nghệ Blockchain.

Quỹ từ thiện
Dự án Needle dành ra một quỹ cho các chiến dịch từ thiện, hoặc cộng tác với các hiệp hội từ thiện, và với việc sử dụng công nghệ Blockchain chúng tôi sẽ gây quỹ cho các mục đích từ thiện trong sự minh bạch về tiền.

Cổ đông tích cực
Thông thường, những ý tưởng hay sẽ không thể phát triển khi thiếu ngân quỹ. Dự án Needle muốn giành cho tất cả mọi người cơ hội để thể hiện được hết tài năng của họ, phát triển hệ thống cổ đông ngoài hình thức góp quỹ theo kiểu truyền thống. Các dự án tốt nhất sẽ có khả năng được chính dự án Needle Coin tài trợ. Theo cách này những ý tưởng mới sẽ được liên kết với đồng tiền và trên hết tất cả những ý tưởng không nên bị ràng buộc vào thế giới tiền kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ luôn có những sản phẩm sáng tạo trong thị trường, và chúng tôi sẽ tạo ra một nền kinh tế mới.

Dự án tương lai
Là một dự án mở rộng, luôn mở cửa cho những dự án mới và những ý tưởng mới, quỹ này có thể giúp chúng ta tự tài trợ cho các dự án khả thi trong tương lai.

Cấu trúc ban đầu
Quỹ ban đầu này được chia cho những người tham gia tích cực vào sự phát triển của dự án. Ví dụ: Hồ khai thác, Khối khai thác, ví, vv…

Dự trữ
Mục tiêu là tạo ra một loại tiền an toàn và ổn định, vì thế chúng tôi dự liệu một phần quỹ ban đầu để “ Dự trữ khả năng thanh khoản”, từ đó, khi cộng đồng chấp nhận, chúng tôi sẽ rút ra cho sự lưu thông của NDC được tiến xa hơn trong trường hợp có nhu cầu “thượng cấp” của NDC trên thị trường. Khi trường hợp này xảy ra, BTC được bán sẽ được sử dụng cho các Tool (công cụ) của NDC, những quyết định rõ ràng sẽ được đưa ra một cách dân chủ thông qua toàn thể cộng đồng bằng hình thức bỏ phiếu.

Print this item